Drobečková navigace

Úvod > O škole > O naší škole > 90. let školy

90. let školy

„Slavnost zahájena ve dvě hodiny odpoledne mohutným průvodem dětí, spolků a korporací, který za znění hudby ubíral se obcí k staré škole. Tam bylo rozloučení s touto budovou. Správce školy vzpomněl dějin školy bohutínské a usilovné práce uvědomělých občanů pro novou školu. Na to pokračoval průvod k nové budově školy. Potom následovaly projevy. Potom odevzdal p. architekt Kar. Čunderla škol. budovu občanstvu, načež předal klíče správci školy s přáním mnoha zdaru učitelstvu. Správce školy přijav klíče, vzpomněl všech, kdož se o stavbu školy zasloužili, děkuje jim a slibuje, že učitelstvo v nové školní budově bude svědomitě pracovati a kráčeti ve stopách svého velikého učitele p. prezidenta T. G. Masaryka, jehož jméno tato škola nese. Potom správce školy otvírá školu a zve přítomné k prohlídce nové školní budovy.“

90. let školy

Takto je popisováno slavnostní otevření školy ze dne 6. září roku 1931 ve školní kronice. Tímto dnem se začala dlouhá, devadesátiletá historie Masarykovy školy v Bohutíně. Mnoho učitelů a mnoho žáků prošlo za dlouhá léta touto školou a dnes už neodmyslitelně patří tato krásná budova ke koloritu naší obce.

V květnu  se uskuteční oslavy tohoto významného výročí, v rámci kterých bude otevřena škola veřejnosti, sejdou se bývalí i současní učitelé a bývalí žáci a budou vzpomínat na léta minulá.