Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Zápis do 1. ročníku 2024

Zápis do 1. ročníku 2024Datum konání:
3.4.2024
Datum ukončení:
4.4.2024

Vážení rodiče předškoláčků,

tímto Vás a Vaše dítě srdečně zveme k zápisu do 1. třídy.

Rádi bychom Vás informovali o tom, jak bude zápis do 1. třídy probíhat.

Zápis se týká všech dětí narozených od 1.9.2017 do 31.8.2018 a dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Zápis je stanoven na úterý 3. dubna 2024 od 13 do 17 hodin (dle rozpisu).

Zápis má několik fází, postupujte prosím podle níže uvedených kroků.

  1. krok:Své dítě zaregistrujte k zápisu – od dnešního dne do 19. 4. 2024 na tomto odkazu: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/mzsbohutin/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41343
  2. krok: Po vyplnění základních údajů (překontrolujte si správnost vyplněných údajů) si zarezervujte čas zápisu. V tento čas se poté společně se svým dítětem dostavíte do školy .

Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde potvrzující e-mail o provedené registraci s uvedením času zápisu a registračním číslem, pod kterým bude Vaše dítě vedeno.

  1. krok:Vyplňte Žádost o přijetí(popř. Žádost o odklad povinné školní docházky) – oba dokumenty najdete pod odkazy, které Vám přišly v potvrzujícím e-mailu nebo přímo v rezervačním systému. Žádost o přijetí, popř. Žádost o odklad povinné školní docházky, si vytiskněte (pokud nemáte možnost tisku, pošlete vyplněný formulář na adresu skola@mzsbohutin.cz  a budete ho mít ve škole připravený v den zápisu).

Ve vámi vybraném termínu proběhne ve škole zápis. Zápis bude v délce cca 30 minut.

Ti, kteří neplánují zúčastnit se zápisu osobně, zvolte si, prosím, jakýkoliv termín 5. dubna. V systému nelze nastavit variantu bez termínu. Děkujeme za pochopení.

Na zápis přineste:

– Žádost o přijetí

– popř. Žádost o odklad povinné školní docházky (k té je třeba doložit Doporučení školského poradenského zařízení a Doporučení odborného lékaře – možno i dodatečně)

– k nahlédnutí rodný list dítěte a Váš doklad totožnosti

Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete se na mi zavolat na tel. č. 739 640 499

V Bonutíně 26. 2. 2024                                Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy

 

 

Důležité upozornění pro zákonné zástupce

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní docházce.

V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě k povinné školní docházce v jiné obci, než v jaké má jeho dítě trvalý pobyt, nebo ve škole jiného zřizovatele (kraj, soukromý zřizovatel), je nutno tuto skutečnost oznámit základní škole v místě trvalého pobytu dítěte.

Pokud tuto důležitou informaci zákonný zástupce nenahlásí, dítě bude vedeno v evidenci dětí, které zákonný zástupce nepřihlásil k povinné školní docházce.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k povinné školní docházce lze ze strany zákonného zástupce považovat za porušení jeho právních povinností, respektive za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.