Drobečková navigace

Úvod > O škole > O naší škole

O naší škole

Naše základní škola poskytuje vzdělání v rozsahu prvního stupně základní školy. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Barevná škola“, který zvýrazňuje přednosti naší školy. Výhodou je pět samostatných ročníků s malým počtem žáků. Máme moderně zařízené třídy, ve kterých nechybí multimediální a interaktivní prvky, prostorná a hojně využívaná školní zahrada a tělocvična. Tři oddělení školní družiny zajišťují odpolední program pro žáky školy společně s pestrou nabídkou zájmových kroužků.

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání je vzdělávání na naší základní škole založeno “na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.” (RVP pro ZV)

Vzdělávání probíhá nejlépe v prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně.

 • Máme jasně vymezené hranice.
 • Společně stanovujeme a dodržujeme pravidla.
 • Přijímáme zodpovědnost za sebe i své okolí.
 • Snažíme se budovat dobré vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a dospělými i dospělými navzájem.
 • Navzájem se respektujeme a důvěřujeme si.

Děti se učí stále, nejen ve škole a nejen, když si to uvědomují.

 • Ve vyučování využíváme různá prostředí – školní budovu, zahradu, hřiště i les.
 • Výuku vnímáme jako působení na rozvoj celé osobnosti, vytváření mezipředmětových vztahů, propojování organizačních forem s didaktickými prostředky i životními situacemi.
 • Respektujeme nejen individualitu žáka, ale i celkové cíle výchovy a vzdělávání.

Všechny děti mají přirozenou schopnost a potřebu se učit.

 • Chceme, aby učení dávalo dětem smysl.
 • Chybu pokládáme za nezbytný zdroj poznání a popud k dalšímu hledání.
 • Podporujeme tvořivost.
 • Podporujeme vnitřní motivaci.

Svou práci stavíme ve velké míře na individuálním přístupu.

 • Každý potřebuje znát pravidla a zároveň dostat podporu, laskavost a citlivé vedení.
 • Každý by se měl snažit ve všech oblastech dosáhnout úrovně, která mu umožní další rozvoj na vyšším stupni vzdělávání a nebude ho omezovat v úspěšném zařazení do společnosti.