Drobečková navigace

Úvod > O škole > Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován

Respektující komunikace

V naší škole je mezi pedagogy mnoho příznivců respektujícího přístupu (nejen) k dětem. V rámci dalšího vzdělávání jsme absolvovali kurz Respektovat a být respektován, abychom zkvalitnili komunikaci s dětmi i mezi sebou navzájem. Snažíme se předávat a vysvětlovat také rodičům a jiným dospělým principy a výsledky respektujícího přístupu, aby se pokusili opustit mocenský přístup ve výchově.

(pozn.: Mocenský přístup se společně s dalšími okolnostmi podílí na tom,  v jaké podobě vyústí přijetí mocenského modelu do mezilidských vztahů. Může to být vzdor, vzpoura, boj o moc nebo naopak poslušnost – v tomto smyslu je negativním příkladem přijetí podřízené role. Takový člověk je lehko manipulovatelný, není zvyklý samostatně přemýšlet, rozhodovat se, je zneužitelný. Protipólem je volná výchova vyznačující se poskytováním maximální volnosti, vše je povoleno a hranice nejsou stanoveny.)

Respektující přístup se neztotožňuje ani s mocenským modelem, ani s volnou výchovou!
 Samotný název Respektovat a být respektován (R+R) zastupuje partnerský – respektující přístup, který je základem demokratického stylu výchovy. Respektovat děti znamená oprostit se od tradičního mocenského, manipulativního přístupu ve výchově a vzdělávání, jako je například vyhrožování, trestání, „uplácení“ odměnami, zesměšňování a další. Tento přístup vede k samostatnosti a morálce opřené o zvnitřněné hodnoty, podle nichž budou děti rozhodovat o svém chování, a to i v případech, kdy nebude na blízku žádná „kontrola“.

R+R představuje rovnocennost a respektování důstojnosti dítěte – člověka.

„Respektující přístup neznamená, že děti mohou dělat vše. Hranice a pravidla ve výchově a vzdělávání jsou nutné. Bez hranic nemá dítě pocit bezpečí. Klíčovým je, jakým způsobem jsou vytvářeny. Vytváříme hranice s dětmi, nikoliv pro děti.“
(Citace z knihy Respektovat a být respektován)

Při využívání respektujícího přístupu ve škole si všímáme, že ovlivňuje kladně změnu chování dětí, zkvalitňuje klima ve třídě a působí na většinu dětí ve škole pozitivně.  Respektující komunikací se škola stává bezpečným místem, jak pro děti, tak i pro pedagogy, kde se nikdo nemusí bát vyjádřit svůj názor, pocit či nápad.

Víme, že nemusíme soutěžit, srovnávat se, ale naopak spolupracovat, a tím se naučíme mnohem víc.